Chuyên mục
Sử dụng mạng xã hội

Xem tin nhắn chờ facebook

Vào facebook trên web. Chọn biểu tượng Messenger trên cùng bên góc phải màn hình. Chọn xem tất cả trong Messenger. Ở bên trái có hình mặt trời, click vào đó, có menu hiện ra thì chọn Tin nhắn đang chờ