Chuyên mục
Đi làm kiếm tiền

Xem cấu hình laptop

Đương nhiên bước đầu tiên sẽ phải là bật máy tính của bạn lên rồi. Sau đó sẽ tìm icon This PC trên màn hình desktop. Click chuột phải, một menu hiện ra và bạn chỉ cần chọn Properties

Kết quả cấu hình laptop sẽ hiện ra. Bạn chú ý 2 thông tin Processor và RAM ý. 2 cái này đương nhiên là càng cao thì máy càng khỏe rồi.