Chuyên mục
Sử dụng mạng xã hội

Xem lại các nhóm chát FB

Bạn chát trong một nhóm trên Facebook Messenger. Bạn đã rời khỏi nhóm hoặc bị đá ra khỏi nhóm chát. Bạn muốn xem lại các nội dung cũ trong nhóm chát? Hoàn toàn được nhé, Facebook không xóa, chỉ ẩn đi thôi. Làm theo hướng dẫn sau là xem lại được nội dung chát trong nhóm.

Ít ai biết đúng không nào. Mình cũng mới biết thôi =))