Chuyên mục
Học trực tuyến, học online

Xóa các files truy cập gần đây

Bạn nghỉ việc ở công ty, dữ liệu ở ổ E đã format hết. Nhưng mục Recent Files thì cứ hiển thị các files cũ ở ổ E mà bạn đã truy cập. Mặc dù click vào thì sẽ bị báo lỗi vì file không còn nữa. Làm thế nào để xóa danh sách các files này đi?

Hướng dẫn áp dụng với Windows 10 nhé. Bạn click vào This PC hoặc một thư mục bất kỳ. Ấn vào menu File ở trên cùng góc trái màn hình. Chọn “Change folder and search options”. Tìm khung Privacy ấn vào nút Clear là xong

Ấn nút Clear là xóa hết lịch sử files gần đây